TIP: Werking 4 Takt motor en 2 Takt motor.

 

Werking 4-tact motor
 
AGM voertuigen zijn voorzien van goede kwaliteit 4-tact motoren. Om u een beetje inzicht te geven in de werking van deze motoren kunt u hier bekijken hoe de 4-tact motor in zijn werk gaat.

Viertaktmotor
Een viertaktmotor is een zuigermotor die twee complete omwentelingen maakt om weer in de uitgangstoestand terug te keren. De motor is uitgevonden door Nicolaus Otto in 1876, en wordt daarom soms ook wel Ottomotor genoemd.


Werking
De viertaktmotor in werking doorloopt vier fasen (ook wel "slagen" genoemd). In de afbeelding ziet u de viertaktmotor in zijn werk. Startend met een lege cilinder met de zuiger in de bovenste positie zijn de volgende vier slagen:

1. inlaatslag: een inlaatklep gaat open
e
n de zuiger gaat naar beneden,
brandbaar gasmengsel (benzine en
lucht) vult de cilinder;
2. compressieslag: de klep gaat dicht en

de zuiger gaat weer naar boven;
3. arbeidsslag: een vonk (bij
benzinemotoren) of de warmte van de
compressie (bij dieselmotoren) ontsteekt
het mengsel en de zuiger wordt door de
explosie met kracht naar beneden
geduwd;
4. uitlaatslag: een uitlaatklep gaat open, en
de zuiger gaat naar boven en drukt het
afgewerkte gasmengsel uit de cilinder.

  4takt motor

4-tact vs. 2-tact
De kringloop van de viertaktmotor is energetisch een efficiënt proces omdat de verbranding van het mengsel vrijwel volledig is, maar omdat de zuiger twee maal op en neer gaat zijn de wrijvingsverliezen groter en zijn viertaktmotoren zwaarder dan tweetaktmotoren van vergelijkbaar vermogen. Ook zijn ze technisch ingewikkelder om te maken. Het verbruik is echter lager en de uitlaatgassen zijn weer schoner. Het geluid van een viertaktmotor kan makkelijker gedempt worden dan bij tweetaktmotoren, die bij toenemende demping sterk aan efficiëntie verliezen (resonantie in de uitlaat is een belangrijk element bij hun werking). Over het algemeen zijn tweetaktmotoren krachtiger dan viertaktmotoren omdat bij hetzelfde aantal cilinders er twee keer zoveel verbrandingen plaatsvinden bij een gegeven toerental.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Viertaktmotor

 

 

 

 

 

Werking 2-tact motor
 

AGM voertuigen zijn voorzien van goede kwaliteit 2-tact of 4-tact motoren. Om u een beetje inzicht te geven in de werking van deze motoren kunt u hier bekijken hoe de 2-tact motor in zijn werk gaat.

Tweetaktmotor
Een tweetaktmotor (ook: tweeslagmotor) is een zuigermotor (een type verbrandingsmotor) die kracht levert bij elke neergaande beweging van de zuigers in de cilinders. Dit in tegenstelling tot een viertaktmotor waar de zuigers kracht leveren bij elke tweede neergaande beweging.

Toepassingen
Tweetaktmotoren op benzine worden veel toegepast bij voertuigen waarvan het vermogen belangrijker is dan het brandstofverbruik: als aandrijving van racemotoren, racekarts, crossmotoren, brommers, buitenboordmotoren, grasmaaiers en dergelijke. Bij deze toepassingen wordt wat smeerolie door de brandstof gemengd (mengsmering), omdat de inwendige delen van de motor niet over een eigen smeerolietoevoer beschikken.

Werking
De werking van een tweetaktmotor berust op hetzelfde principe als de vierslag- of viertaktmotor, maar het proces is anders. In plaats van vier 'slagen', heeft de tweetaktmotor maar twee 'slagen', waarin deze hetzelfde doet als de viertaktmotor.Een viertaktmotor maakt gebruik van een inlaatslag, compressieslag, arbeidsslag en uitlaatslag. De tweetaktmotor heeft alleen maar een arbeidsslag en een compressieslag.

De tweetaktmotor heeft geen kleppen maar een uitlaatpoort. Het instromen van de verse lucht geschiedt door middel van spoelpoorten onderaan de cilindervoering die in verbinding staan met de carburateur. Op het moment dat de zuiger zich bovenin de cilinder bevindt en deze naar beneden beweegt, zal op een gegeven moment de uitlaatpoort opengaan (ca. 30 graden voor bodem) en zullen door de zuiger zelf de spoelpoorten geopend worden. En steeds opnieuw wordt er benzine aangezogen.
  2-tact motor
De spoelpoorten en uitlaatpoort dienen elkaar te overlappen qua opening (net zoals de klepoverlap bij een viertaktmotor). Dit ten behoeve van de koeling en de spoeling van de cilinder.

Om een goede spoeling en koeling van de cilinder te krijgen moet de spoelluchtdruk hoger zijn dan de atmosferische druk (1 bara) (bar absoluut). Dit wordt bereikt door compressor (gas) te koppelen aan de uitlaat van de motor, zodat de spoelluchtdruk door middel van een luchtcompressor omhoog kan worden gebracht tot zo'n 3 à 5 bar.

Als de zuiger voorbij zijn onderste dode punt (ODP) is, worden in dezelfde krukstand (dus bijv. 20 graden na ODP) de spoelpoorten gesloten waarna de uitlaatpoort ook sluit. Nu kan de effectieve compressieslag beginnen.

Het draaiende vliegwiel zal de zuiger verder doorbewegen waardoor compressie plaatsvindt, en als de zuiger in het bovenste dode punt (BDP) is begint de verbranding van de brandstof.

2-tact vs.4-tact
Over het algemeen zijn tweetaktmotoren krachtiger dan viertaktmotoren omdat bij hetzelfde aantal cilinders er twee keer zoveel verbrandingen plaatsvinden bij een gegeven toerental.

De tweetaktmotoren op racemotoren, crossmotoren en brommers zijn zeer hoogtoerig. Zij hebben bovendien een veel smallere en fellere powerband dan een viertaktmotor. Omdat de powerband zo scherp is, is het belangrijk dat je daar binnen blijft, om optimaal te kunnen profiteren van de kracht van de motor. Daarom vergt een tweetaktmotor nauwkeuriger schakelen.

Uitlaat
De powerband wordt voor een groot deel beïnvloed door de uitlaat. Daarom moet de uitlaat van een tweetaktmotor aan speciale eisen voldoen. Op de meeste moderne tweetaktmotoren zit een expansie-uitlaat. Deze uitlaat veroorzaakt een drukgolf die tegendruk biedt aan de motor waardoor er minder onverbrand mengsel weg kan lekken. Vroeger werden er uitlaten met schotten gebruikt om tegendruk te creëren; deze werken echter minder goed dan een expansie-uitlaat.

De terugloopuitlaat die je vaak ziet op scooters is ook een expansie-uitlaat en het teruglopen van de demper is er alleen omdat de uitlaat anders te ver uit zou steken. Het teruglopen biedt verder geen extra vermogen.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Tweetaktmotor

 

Powered By HCR Reclame
Handelsonderneming RB © 2022